Lomakkeet / Blanketter
Tällä sivulla julkaistaan pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteisiin käytäntöihin liittyviä lomakkeita.
   
Rakennetekniikka
LOMAKE RAK02 Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, lomake
LOMAKE RAK03 Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, lomakkeeseen liittyvä ohje
LOMAKE RAK04 Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, pientalot
LOMAKE RAK05B Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet
LOMAKE RAK06 Pientalon ulkovaipan äänitasoerovaatimuksen määrittäminen
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot
LOMAKE KVV01 Lupahakemus maalämpökaivon poraamiseen
Ilmanvaihtolaitteistot
LOMAKE IV01 Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönottopöytäkirja ja IV-mittauspöytäkirja
Paloturvallisuus
LOMAKE PALO01 Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet
Yleiset lomakkeet
LOMAKE YL01C Selvitys korjaus-ja muutostyön energiatehokkuudesta
LOMAKE YL02C Pää-ja Rakennussuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen
LOMAKE YL03B Rakennesuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen
LOMAKE YL04B Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen
LOMAKE YL05B Lvi -suunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen
LOMAKE YL06 Selvitys rakennuksen terveellisyydestä
LOMAKE YL07 Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti
LOMAKE YL08A Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio
LOMAKE YL09 Selvitys rakennuksen turvallisuudesta