Tälle sivustolle on koottu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen rakennusvalvontojen yhtenäisiä käytäntöjä.

Tällä sivustolla julkaistaan myös TOPTEN -rakennusvalvontojen yhtenäisiä käytäntöjä.

Yhtenäisissä TOPTEN -käytännöissä ovat mukana:
Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Lohja, Kauniainen, Naantali, Kaarina, Masku, Tuusula
 
Uusia ja päivitettyjä topten-käytäntöjä julkaistu
UUDET KORTIT
1. MRL 117 j 02 Asuin- ja työtilojen ikkunapinta-ala
2. 117 b 29, VARATIET: KERROSTALOT, paloluokat P1 ja P2 ja ylimmän lattian korkeus* enintään 24m, POISTUMISALUE
3. 117 c 03, Ilmanvaihtojärjestelmän seinäpuhalluksen suunnittelu ja määräystenmukaisuuden osoittaminen

PÄIVITETYT KORTIT
4. MRL 115 01 B, Rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylitykset
5. MRL 115 08 C, Asuinkerrostalon pinta-alataulukko
6. MRL 117 e 03 C, Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä
7. MRL 120 f 01 B, Rakennussuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset (muutettu pkskortiksi, (ei ole topten-kortti))
8. OHJE ARK 11 B, Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset
9. OHJE ARK 12 B, Rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto
10. 117b 28 A, ULOSKÄYTÄVÄN PERUSVAATIMUKSIA P1 ja P2 ASUINRAKENNUKSISSA, KUN PORRASHUONEEN KORKEUS* ENINTÄÄN 24 m.
11. 117 b 24 A, ERI PALO-OSASTOIHIN KUULUVIEN AUKKOJEN VÄLINEN PYSTYETÄISYYS ULKOSEINÄLLÄ YLI 2-KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA JA OHJE HUONEISTOKOHTAISTEN ILMANVAIHTOSÄLEIKKÖJEN SIJOITTELULLE
(lisätty 1.5.2019)
Uusia ja päivitettyjä topten-kortteja julkaistu
Uudet topten-kortit:
- 120f 01 A, Rakennussuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
- Lomake YL01 A, Selvitys korjaus-ja muutostyön energiatehokkuudesta

Päivitetty topten-kortti:
- 117b 01 D, P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita
(muutoshistoria kortin viimeisellä sivulla)
(lisätty 3.3.2019)
Sisäportaita koskeva topten-käytäntö julkaistu
Uusi topten-käytäntö:
- 117d 02 C, Sisäportaan mitoitus

Päivitettyjä topten-kortteja:
Näissä korteissa on päivitetty ainoastaan kuvat:
- 117d 03 C, Lasirakenteet
- 117b 25 A, Rakennuksen paloteknisen korkeuden määritys
(lisätty 14.12.2018)
Uusia Topten-käytäntöjä.
Neljä uutta ja kolme päivitettyä Topten-käytäntöä julkaistu.

Uudet kortit
- 115 05 A, Kellari ja kellarin kerrosala asuinrakennuksessa
- 117 d 03 B, Lasirakenteet
- 117 j 01, Asuntolan, soluasunnon, erityisasumisyksikön ja asunnon lisähuoneen määritelmät ja ominaisuudet
- Lomake IV 01, Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönottopöytäkirja ja IV-mittauspöytäkirja

Päivitetyt kortit
- 115 08 B, Asuinkerrostalon pinta-alataulukko
- 117 e 03 B, Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)
- Ohje ARK 02 B, Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje
(lisätty 12.10.2018)
LISÄTIETOA KOSTEUDENHALLINNAN TEEMAKUUKAUDESTA - www.kosteusjumppa.fi
(lisätty 20.8.2018)
Kosteudenhallinnan syysjumppa rakentajille - www.kosteusjumppa.fi
Rakennusvalvonnat toteuttavat yhteisen kosteudenhallinnan teemakuukauden syyskuussa 2018.

MIKSI KOSTEUSJUMPPA
Syyskuu on vuoden kostein kuukausi. - On aika jumpata kosteudenhallintatoimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja tarkastaminen hyvän rakentamistavan mukaiselle tasolle.

Kosteusjumpan avulla varmistetaan, että määräykset jalkautuvat myös kentälle. Kymmenen suurimman kaupungin (TOPTEN) rakennusvalvonnat varmistavat tehovalvonnalla syyskuussa erityisesti, että suunnitelmat ovat kunnossa, rakenteiden kuivumisaikoja noudatetaan ja rakennustarvikkeet on suojattu. Jumppaa järjestävät laajasti myös muut rakennusvalvonnat.

"Syyskuu on hyvää aikaa vauhdittaa rakennustyömaiden kosteudenhallintaa. Viime vuonna tehty kosteudenhallinnan suositus tähtää siihen, että rakennus pysyy kuivana koko rakentamisen ajan. Hyvä olisi, jos suositus otettaisiin viipymättä käyttöön kaikissa Suomen kunnissa. Toivon, että rakennusalan syyskuun kampanja kirittää tässä meitä uuteen vauhtiin",
ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka toteaa.

ILMOITUKSET HYVISTÄ ESIMERKEISTÄ JA LAIMINLYÖNNEISTÄ
Myös kansalaiset voivat tehdä syyskuun aikana ilmoituksia havaitsemistaan hyvistä esimerkeistä tai laiminlyönneistä rakennustyömaiden kosteushallintaan liittyen. Säilytetäänkö esimerkiksi rakennustarvikkeita työmailla asianmukaisesti, säältä suojattuna? Havainnoista julkaistaan kooste www.kosteusjumppa.fi -verkkosivuilla vuoden loppupuolella.

ILMOITUKSET JA LISÄTIETOA TEEMAKUUKAUDESTA: www.kosteusjumppa.fi.
(lisätty 20.8.2018)
Uusi yhtenäinen TOPTEN -käytäntö 117 03 julkaistu
Lvi-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet ?asiakirja julkaistu.
(lisätty 14.6.2018)
Pientalon palokortin 117 b 01 sisältöä viilattu
Versio C -julkaistu. Korttiin on tehty vähäisiä täsmennyksiä.
(lisätty 14.6.2018)
Pientalon palokortin 117 b 01 ulkoasua kohennettu
Pientalon palokortin ulkoasua on kohennettu 2.5.2018. Ei sisällöllisiä muutoksia.
(lisätty 2.5.2018)
Uusia yhtenäisiä TOPTEN -käytäntöjä 12.4.2018
115 03 A Asunnon sisäisen portaan aukon vähennys kerrosalasta
115 04 A Ullakko ja ullakon kerrosala asuinrakennuksessa
117 02 Ullakon ja kellarin huomioiminen rakennuksen kerrosluvussa ja korkeudessa
117 a 03 B Onnettomuusmitoitustilanteisiin liittyviä käytäntöjä
117 b 01 B P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita
117 b 25 Rakennuksen paloteknisen korkeuden määritys
117 b 26 Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta
117 b 27 Ulkoseinän lämmöneristekerroksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
117 b 28 Uloskäytävän perusvaatimuksia P1-paloluokan rakennuksessa, kun porrashuoneen korkeus* on enintään 24 m
(lisätty 19.4.2018)
Uusia yhtenäisä TOPTEN -käytäntöjä 12.3.2018
117 a 05 A Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset harjaterästartunnat
117 a 06 A Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset ankkuroinnit
117 c 02 Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja määräystenmukaisuuden osoittaminen uuden rakennuksen rakentamisessa, laajennuksessa ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisessä
117 e 01 A Muun rakennuksen estettömyydestä (muu kuin pientalo)
117 e 02 A Pientalojen esteettömyydestä
117 e 03 A Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)
117 f 01 A Rakennushankkeen akustisen suunnittelun periaatteita
117 f 02 Ulkovaipan ääneneristyssuunnitelman esittäminen rakennuslupahakemuksen yhteydessä
117 f 03 ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLISTEN AKUSTISTEN VAATIMUSTEN OSOITTAMINEN (betonirunkoiset rakennukset)
120 f 04 A LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
120 f 05 Ulkomailla suoritetun tutkinnon ja työkokemuksen soveltaminen vastuuhenkilön kelpoisuuden arviointiin
122 e 02 A IV- työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje
122 e 03 KVV-työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje
ARK 02 A Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje
RAK 05 Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet
(lisätty 13.3.2018)
Pks -käytäntökortteja päivitetty
126 01 A Mainoslaitteet, vapautukset toimenpideluvan hakemisesta
126 02 A Mainoslaitteiden yleissuunnitelma
126 03 A Mainoslaitteet rakennuksissa
126 04 A Mainoslaitteet ja opasteet kiinteistöjen piha-alueilla
126 05 A Mainoskankaat rakennuksissa
126 06 B Ulkomainoslaitteet katualueilla
126 07 A Ulkotarjoilualueet
ARK04 B Viherhuone ja lasikuisti asuinrakennuksessa
ARK05 B Lasitettu parveke ja lasitettu terassi asuinrakennuksessa
(lisätty 13.3.2018)
TOPTEN -rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt 31.1.2018
Suomen rakentamismääräyskokoelman asetukset ja ohjeet sekä osittain myös maankäyttö- ja rakennuslaki ovat uudistuneet 1.1.2018. TOPTEN -rakennusvalvonnat tekevät yhteistyötä, jolla säännöksiä ja säännösmuutoksia lähestytään tulkintoja yhtenäistävällä tavalla. TOPTEN -rakennusvalvontoja ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori ja Kouvola. Yhteistyöhön ovat liittyneet myös Kauniainen, Vaasa, Lappeenranta ja Lohja. Yhteistyössä ovat mukana myös Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, SKOL ry ja RALA ry. Yhteistyön tuloksena syntyvät käytännöt julkaistaan tällä sivustolla (Korteissa ylätunniste "TOPTEN -rakennusvalvonnat")

ENSIMMÄISET 31.1.2018 JULKAISTUT YHTENÄISET KÄYTÄNNÖT
115 01, Rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylitys
115 08 A, Asuinkerrostalon pinta-alataulukko (taulukko)
117 01 B, Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja
117 a 01 D, Rakennesuunnittelun ja pohjarakennesuunnittelun yleisiä periaatteita
117 a 02 C, Suunnittelijan kelpoisuus ja suunnitelmien tarkastaminen kantavan rakenteen suunnittelun sisältyessä CE- merkintään
117 a 07 A, Kantavien metallipintaisten sandwichelementtien tuotehyväksyntä
120 f 02 B, Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
120 f 03 A, Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
122 e 01 A, Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje
117 b 23, Irtaimistovarastot asuinkerrostalossa, alle 24 m
117 b 24, Aukkojen välinen pystyetäisyys ulkoseinällä yli 2 -kerroksisissa rakennuksissa
117 c 01 A, Kosteudenhallintaselvitys; merkitys ja sisältö
117 g 02 A, Asuinrakennuksen ilmanpitävyys
OHJE ARK11, Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset
OHJE ARK12, Rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto
OHJE ARK13, Kaupunkikuvallinen selvitys rakennuksen korjaus- ja muutoshankkeissa
OHJE RAK01 A, Kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelma ja laadunvarmistusmenettelyt
LOMAKE YL06 A, Selvitys rakennuksen terveellisyydestä
(lisätty 31.1.2018)
Kantavien rakenteiden laatusuunnitelma ja laadunvarmistusmenettelyt; OHJE RAK 01
TOPTEN -rakennusvalvonnat, Yhtenäiset käytännöt, Tiedote 14.11.2017
Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Kouvola

Yhdentoista suurimman kaupungin rakennusvalvonnat ottavat käyttöön yhtenäisen käytännön kantavien rakenteiden laatusuunnitelman ja sen edellyttämien toimenpiteiden ohjaamiseksi säännösten edellyttämälle tasolle.

Rakennusvalvonnat edellyttävät, että kantavien rakenteiden laatusuunnitelman ja sen toteutuksen valvontaan nimetään pätevä asiantuntija. Asiantuntija arvioi kantavien rakenteiden laatusuunnitelman sisällön ja antaa sitä koskevan lausunnon ennen aloituskokousta sekä valvoo laatusuunnitelman toteutumista rakennustyön aikana.

Käytäntö koskee rakennushankkeita, joiden aloituskokous pidetään 1.1.2018 jälkeen. Menettely korvaa mm. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun rakentamisessa 8.12.2016 aloitetun paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvän menettelyn.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja rakennusvalvonnat suosittavat myös, että rakennusteollisuus laatii yhteistyössä muun rakennusalan kanssa erilaisille runkojärjestelmille soveltuvat laatusuunnitelman malliasiakirjat.

Lisätietoa yhtenäisestä käytännöstä, sen taustasta ja suosituksesta Korttiluettelon loppupuolelta löytyvästä ohjeesta: RAK 01, Kantavien rakenteiden laatusuunnitelma ja laadunvarmistusmenettelyt.

Nyt käyttöön otettava menettely on osa rakennusvalvontojen tiivistyvää yhteistyötä.
(lisätty 14.11.2017)
Ohjeisiin päivityksiä
OHJE ARK04A Viherhuone ja lasikuisti asuinrakennuksessa (päivitetty)
OHJE ARK11 Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset (uusi ohje)
(lisätty 22.3.2017)
Pks -korttiluettelon rakennetta uudistettu
Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistuu kokonaisuudessaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Rakentamismääräyskokoelman osat A-G poistuvat ja korvautuvat MRL 117 §:n mukaisten luettelo-otsikoilla. Rakentamismääräyskokoelman uudistumisen myötä myös pkskorttiluettelon rakennetta on muutettu siten, että tulkintakorttiluettelon väliotsikot muodostuvat maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisista otsikkoteksteistä. Samalla pkskortiston rakenne on yksinkertaistunut ja korttien löydettävyys helpottunut. Pkskorttien tunnistetiedot ja säännösviittaukset päivittyvät vähitellen. Siksi osassa korteista on vielä vanhentunut/eri tunniste kuin korttiluettelossa.
(lisätty 6.6.2016)
Pkstulkintakorttien ja pkslomakkeiden sisältömuutoksia (1.6.2016)
Tulkintakortit
- 117-01-A, RAKENTEIDEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSTEET -asiakirja
- 117a-01-B, RAKENNESUUNNITTELUN JA POHJARAKENNESUUNNITTELUN YLEISIÄ PERIAATTEITA (Korvaa vanhan kortin: Suunnittelu- ja toteutusjärjestelmien valinta ja rinnakkaiskäytön periaatteet)
- 120f-03-A, RAKENNESUUNNITTELIJAN KELPOISUUS, TULKINTAOHJE

Lomakkeet
- YL02-A, RAKENNUSSUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN
- YL03-A, RAKENNESUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN
- YL04-A, POHJARAKENNESUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN
- YL05-A, LVI -SUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN
(lisätty 6.6.2016)
Kevätkatselmus turvallisen ja siistin kaupungin puolesta
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat lähtevät yhteiselle kevätkatselmukselle keskiviikkona 20.4.2016 turvallisen, viihtyisän ja siistin kaupungin puolesta. Risuja jaetaan huonoon kuntoon päästetyille ja jopa vaaraa aiheuttaville rakennuksille sekä epäsiisteydellään ympäristöä rumentaville tonteille.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valvojat aloittavat katselmuskierroksen kolmen kunnan yhteiseltä rajalta. Yhteinen valvontakierros pidetään nyt yhdeksättä kertaa. Se on osa pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen monipuolista yhteistyötä.

Helsingissä kierretään tänä vuonna Hermannin kaupunginosan asuin- ja teollisuusalueilla. Espoossa ja Kauniaisissa kierretään tutkimassa kaupunkilaisten ilmoittamia kohteita pientaloalueilla. Vantaalla tarkastetaan Itä- ja Länsi-Vantaan pientaloalueita pistokokein.

Tonteilla tarkastajat kiinnittävät huomiota mm. rakennusten, aitojen, vajojen ja piharakennusten turvallisuuteen, kuntoon ja luvallisuuteen sekä yleiseen siisteyteen. Tavoitteena on, että rakennukset ja pihamaat saadaan siisteiksi ja tavaroita säilytetään niin, että ne eivät vaaranna tai rumenna ympäristöä.

Jos tontilla on liian huonokuntoinen tai sotkuinen kohde, omistajalle voidaan antaa suullinen huomautus tai kirjallinen kehotus hoitaa asia kuntoon. Kehotukseen liittyy määräaika, johon mennessä kohde on kunnostettava. Tontille tehdään seurantakäynti myöhemmin. Jos kehotusta ei noudateta määräajassa, voidaan kehotusta tehostaa uhkasakolla.

Enemmistö kaupunkilaisista huolehtii hyvin rakennuksistaan ja tonteistaan. Keskustelu riittää useimmille, joiden tonteilla on siivottavaa. Kirjallisia siivous- ja kunnostuskehotuksia annetaan Helsingissä vuosittain noin 130 ja Vantaalla noin 50.

Lisätietoja: Helsinki
Lisätietoja valvontakierroksesta Jari Teiniseltä p. 09 310 26462, jari.teininen@hel.fi tai Petri Laineelta, p. 09 310 26441, petri.laine@hel.fi. Ilmoituksia Hermannin epäsiisteistä kiinteistöistä voi lähettää osoitteeseen rakennusvalvonta@hel.fi.

Vantaa
Lisätietoja valvontakierroksesta ja ilmoituksia epäsiisteistä kiinteistöistä tarkastusinsinööri Matvej Velikaiselle, matvej.velikainen@vantaa.fi tai johtajan sihteeri Outi-Anneli Aholalle, outi-anneli.ahola@vantaa.fi.

Espoo
Ilmoituksia epäsiisteistä kiinteistöistä valvontatarkastaja Antti Räisälle, antti.raisa@espoo.fi tai valvontainsinööri Joel Tiihoselle. Lisätietoja valvontakierroksesta saa lakimies Maija Haapalalta, maija.r.haapala@espoo.fi.

Kauniainen
Ilmoituksia epäsiisteistä kiinteistöistä osoitteeseen eeva.hyvarinen@kauniainen.fi. Lisätietoja valvontakierroksesta rakennustarkastaja Johan Hellbergiltä, p. 09 5056 209, johan.hellberg@kauniainen.fi.
(lisätty 7.4.2016)
Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuden tulkintaohjeet on lisätty korttiluetteloon
17 - 120 01 Rakennussuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
17 - 120 02 Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
17 - 120 03 Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
17 - 120 04 LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
17 - 122 01 Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje
17 - 122 02 KVV- ja IV- työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje

Tulkintaohjeisiin on koottu otteita säännöksistä ja ympäristöministeriön ohjeista sekä rakennusvalvontojen tulkinnoista yhtenäisten käytäntöjen tukemiseksi.

Espoon rakennusvalvontakeskuksen tulkinnat erityissuunnittelijoiden ja työnjohtajien osalta on varmistettava Espoon rakennusvalvontakeskuksesta.
(lisätty 31.12.2015)
Uusia kortteja lisätty korttiluetteloon
G1-302 Pyörähdysympyrän koko
OHJE ARK10 Korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus

MRL 18-128 01 Puiden kaataminen tonteilta (päivitetty)
(lisätty 30.12.2015)
OHJE ARK05 Lasitettu parveke ja lasitettu terassi asuinrakennuksessa on päivitetty
(lisätty 10.12.2015)
Asuinkerrostalon pinta-alataulukko lisätty korttiluetteloon
Taulukko löytyy kohdasta MRL 16-11508 ja ohje taulukolle on 16-11507
(lisätty 10.4.2015)
Tulkintakortteja lisätty korttiluetteloon
Tulkintakortti B1-201
Suunnittelijan kelpoisuus ja suunnitelmien tarkastaminen kantavan rakenteen suunnittelun sisältyessä CE- merkintään (*kortti päivitetty)

Tulkintakortti B1-203
Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja

Tulkintakortti B1-204
Onnettomuusmitoitustilanteisiin liittyviä käytäntöjä

Tulkintakortti B1-205
Suunnittelu- ja toteustusjärjestelmien valinta ja rinnakkaiskäytön periaatteet
(lisätty 27.2.2015)
Korjaushankkeiden energiasuunnittelun tueksi uusi PKS-ohje (YL01) ja -lomake (YL01)
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat julkaisseet luvanvaraisia korjaushankkeita varten yhteisen tulkintakortin ja aiempaa tiiviimmän energiaselvityslomakkeen nettisivuillaan (ks. korttiluettelo, Ohje YL01 Energiatehokkuus korjaamisessa ja Lomake YL01 Korjaus-ja muutostyön energiaselvitys).
Lupahakemuksen liitteeksi tulevan lomakkeeseen kirjataan korjaushankkeessa toteutettavat energiatoimenpiteet ja sen allekirjoittavat pääsuunnittelija ja energiaselvityksen laatija. Lomakkeen kääntöpuolella on otteita keskeisistä energiamääräyksistä, joihin suunnitteluvaiheessa on otettava kantaa.

Lisätietoja:
Pirjo Pekkarinen-Kanerva
Arkkitehti
Helsingin kaupunki rakennusvalvontavirasto
(lisätty 28.1.2015)
Lisätty tulkintakortti B6-1101
Tulkintakortti B6-1101 "Kantavien metallipintaisten sandwichelementtien tuotehyväksyntä" lisätty korttiluetteloon.
(lisätty 27.5.2014)
Tulkintakortti A1-701 päivitetty
Tulkintakortti A1-701 "Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS-kunnissa kansallisten vaatimusten osalta tarkastusasiakirja" päivitetty.
(lisätty 8.5.2014)
Uusi tulkintakortti on lisätty
Tulisijan ja savuhormin yhteen sopivuus
E3 4-01
(lisätty 13.11.2013)
Uusia tulkintakortteja ja lomake lisätty
Korjausrakentamisen energiakortit 17-11701 - 17-11708 ja korjaus- ja muutostyön energiaselvityslomake YL01 ovat asiakkaiden nyt saatavilla pksrava-sivuilta.

Lomake on Korttiluettelo-sivun lopussa sekä Lomakkeet-sivulla.
(lisätty 18.6.2013)
Helsingin värikaava on julkaistu sähköisenä
Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelu on kaupungin rakennusvalvonnan uusi Internet-sivusto, joka tarjoaa 378 historiallista julkisivun väritysmallia taloyhtiöiden ja ammattilaisten käyttöön.
Palvelusta saa myös maalien värikoodit ja mielenkiintoista tietoa vanhojen talojen värityksistä. Sivusto on rakennusvalvonnan designpääkaupunkihanke ja se on tehty yhteistyössä Tikkurila Oyj:n kanssa.

www.hel.fi/helsinginvarikaava.fi
(lisätty 21.2.2013)
Uusi ohjekortti lisätty
Uusi ohjekortti OHJE_ARK07:
Tasokoordinaatti ja korkeusjärjestelmän muutos.
Tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmän esittäminen suunnitelmissa.
(lisätty 19.6.2012)
Uusi ohjekortti lisätty
Uusi ohjekortti D3-1 01, Rakennuksen energiatehokkuuden osoittaminen rakennuslupaa haettaessa 1.7.2012 lähtien.
(lisätty 30.5.2012)
Uusi ohjekortti lisätty
OHJE VALVONTA01 Toimenpidepyynnön/ Ilmiannon tekeminen
(lisätty 4.5.2012)
9.2.2012 Päivitetty ohjekortti
OHJE ARK 01A, Väestönsuojan määräytymisessä ja mitoituksessa huomioitavaa
(lisätty 9.2.2012)
18.1.2012 Lisätty uusia yhtenäisiä käytäntöjä
OHJE ARK 06, Kerrostalohankkeen kuvailuohje
(lisätty 18.1.2012)
Toivomme palautetta
Anna palautetta sivuston sisällöstä.
Kerro mielipiteesi olemassa olevista korteista.
Kerro mitä asioita tulkitsemme eri tavalla / missä asioissa toivoisit yhtenäisen käytännön muodostamista?

Palautelomake -linkki löytyy vasemmalla sijaitsevasta linkkipalkista.
(lisätty 26.1.2011)
Yhtenäisten käytäntöjen selaaminen
Valmiit yhtenäiset käytännöt ovat helpoiten selattavissa sivuston vasemmalta reunalta löytyvästä "Korttiluettelo" -linkistä.
(lisätty 22.10.2010)